SITE SEARCH

Vanliga andningssjukdomar hos barn och orsakerna till deras förekomst

Barn blir ofta sjuka. Nästan 70 procent av alla sjukdomar beror på andningssjukdomar. Detta beror på olika orsaker: På grund av det ofullständigt bildade andningsorganet, på grund av närvaron av damm i luftmassorna och närvaron i dem av ett stort antal mikrober och föroreningar. En viktig roll spelas av barnets allmänna tillstånd, vilket beror på livsförhållandena.

Anatomiska egenskaper hos andningsorganets struktur hos barn

Andningssjukdomar

Differentiering av det beskrivna systemet uppträderpå den fjärde veckan i fostrets liv. Intressant är andningssystemet för det nyfödda inte en kopia av det vuxna systemet. Så är barnet födt med underutvecklade alveoler. Och bara under de första åren av livet bildas den korrekta strukturen av lungvävnad. Antalet alveoler ökar i snabb takt till två år, sedan sänks hastigheten, och redan i ungdomar börjar lungvävnaden att regenerera snabbt. Dessutom är struphuvudet, bronkier hos barn längre och smalare än hos vuxna. Slemhinnor, foder dessa organ, lös, rik på blodkärl. Ribben är vinkelräta mot ryggraden, vilket gör djup andning svår. Därför, även vid friska barn, utför lungorna sitt arbete med ökad belastning, och när andnings sjukdomar äger rum faller de i en helt ogynnsam situation. Det är därför barnsjukdomar sker i en mer allvarlig form än hos vuxna, och hamnar ofta i utvecklingen av lunginflammation.

Andningssjukdomar
Vilka är de vanligaste respiratoriska sjukdomarna hos barn?

SARS

Vanligtvis respiratoriska virusinfektionerpåverkar nasofarynx, struphuvud, luftrör. En sådan sjukdom passerar tillräckligt snabbt, men det kan ofta upprepas. Dess fara är att om du inte går igenom behandlingen i tid, kommer den inflammatoriska processen från övre luftvägarna snabbt att gå till de nedre. Så i nasofarynx finns det ett visst antal inte bara virus, men också bakterier. De skadar inte kroppen tills vissa villkor är uppfyllda. Hur kan

Behandling av andningsorganen
Endast skyddande organismer försvagar, mikroorganismer börjar multiplicera och omvandlas till patogena.

bronkit

Denna andnings sjukdom är ainflammation i bronkial slemhinna. Denna sjukdom är sällsynt i sig hos barn. Oftast är det en följd av nasopharynx, luftstrupen, struphuvudet. Ibland kan det förekomma inflammation i lungorna, ibland komplicerar det. Långvarig kurs av denna sjukdom observeras hos mycket små barn som lider av diates eller rickets. I händelse av att behandlingen av andningsorganen genomfördes i tid, är prognosen för bronkit gynnsam.

lunginflammation

Inflammation av lungorna klassificeras som "tungandningssjukdomar ". Ju mindre barnet är desto tyngre flyter det. Ofta blir lunginflammation en följd av smittsamma sjukdomar: även med en liten rinit ackumuleras slem i andningsorganen, och som vi vet, multiplicerar bakterier och virus lätt, vilket enkelt och hemligt kommer in i lungorna. Därför är det värt att komma ihåg att denna sjukdom är mycket lättare att förhindra än att behandla. Till exempel är förebyggandet av rickets också ett försvar mot denna sjukdom.

</ p>
  • utvärdering: