SITE SEARCH

Läkemedlet "Lopaz": recensioner och beskrivning

Läkemedlet "Lozap" avser blodtryckssänkandedroger som minskar koncentrationen i blodet av aldosteron och adrenalin, sänker blodtrycket, har en diuretisk effekt. Drogen stoppar utvecklingen av myokardiell hypertrofi, ökar toleransen mot fysisk ansträngning hos patienter med hjärtsvikt.

lopaz recensioner

Efter en enstaka dos av medicinering, en minskningdiastoliskt och systoliskt tryck inträffar efter 6 timmar, och den maximala terapeutiska effekten uppträder efter 3-6 veckors användning.

"Lozap" -beredning: beskrivning, produktionsform och sammansättning

Läkemedlet är tillverkat i form av runda tabletter,belagd med vit färg. Aktivt verksamt ämne är kalium losartan. Hjälpkomponenter av läkemedlet är mannitol, kroskarmellosnatrium, hypromellos 6, povidon K-30, titandioxid, mikrokristallin cellulosa, propylenglykol, talk och magnesiumstearat.

Indikation för användning av läkemedlet "Lozap"

lopaz beskrivning

Recensioner av patienter som tar biverkningen indikerarom effektiviteten av behandlingen med hjälp av ett läkemedel av arteriell hypertension. Läkemedlet är föreskrivet för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom, liksom för att lindra tillståndet hos patienter med diagnoser av vänster ventrikelhypertrofi och högt blodtryck.

Som en del av en kombinationsbehandling, tabletter"Lozap", recensioner om vilka är helt positiva, används för kroniskt hjärtsvikt. Läkemedlet tas för att skydda njurarna hos patienter som diagnostiserats med typ 2 diabetes mellitus med proteinuri. Att ta emot läkemedlet kan sakta ner utvecklingen av njursvikt, som uppenbaras av en minskning av frekvensen av hyperkreatininemi.

Biverkningen av läkemedlet "Lozap"

lopaz plus analoger

Patienternas kommentarer tyder på några negativafenomen vid användning av verktyget. Patienter kan uppleva yrsel, sömnlöshet, asteni, huvudvärk, trötthet. På andningsorganets sida manifesteras biverkningar av nasal congestion, uppkomsten av luftvägsinfektioner. Organer av matsmältning kan reagera på att ta medicin med smärta, illamående, diarré.

Ibland upplever patienterna smärta i benen, tillbakaeller bröstet. De kan få beslag. Från sidan av kardiovaskulärsystemet observeras i 1% av fallet angina, arytmi, bradykardi, hjärtklappningar. Dessa fenomen är emellertid sällsynta, och i de flesta fall tolereras medicinen väl av patienterna, och biverkningarna övergår och kräver inte att behandlingen avbryts.

Kontraindikationer för att ta Lozap

Patientåterkoppling indikerar effektterapi med medicinering. Doktorerna förskriver dock läkemedlet med försiktighet. Det är förbjudet att använda läkemedlet för hyperkalemi, med ökad känslighet för dess komponenter. Det rekommenderas inte att ta p-piller under amningstiden, under graviditeten och även under 18 år, eftersom säkerheten och effekten av behandlingen för dessa patientgrupper inte är fastställd. Var försiktig med hjälp av botemedel mot uttorkning, njursvikt (lever), med arteriell hypotension.

Läkemedlet "Lopaz plus": analoger

För droger som har en liknande effekt kan du inkludera medel "Gisaar", "Prezartan", "Lorista".

</ p>
  • utvärdering: