SITE SEARCH

Ögondroppar "DEFISLES": bruksanvisningar

Modern teknik dikterar sina egna regler. Idag är många yrken kopplade till arbete på datorn. Tack vare nya metoder är det möjligt att väsentligt påskynda arbetsprocesserna på olika sfärer i livet. Men människors hälsa lider. De som spenderar mycket tid på datorn, känner till problemet med irriterade ögon. Hjälpen kommer till stöd "DEFISLES". Bruksanvisningen beskriver hur man använder medicinen för att undvika utveckling av biverkningar.

Utformningsform och sammansättning

Medicin "Defisle" är ett ögonfall,vilka finns i form av en transparent vätska. Produkten dispenseras i 10 ml injektionsflaskor. Hypromellos fungerar som en aktiv beståndsdel. Även använda är ämnen som natriumklorid, natriumfosfat, monobasiskt dihydrat, dinatriumedetat, bensalkoniumklorid, vatten.

deflisle instruktionsboken
Hypromellos är ett skydd mot hornhinnepiteln. I de fall då sekretionen av tårvätska av ett antal skäl reduceras, kan balansen av "Defislez" (ögondroppar) återställas. Instruktionen indikerar att den aktiva komponenten bidrar till reproduktionen av tearfilmens optiska egenskaper. Den positiva effekten av att ta medicinen kan ses efter 1-2 dagar. Ett konkret resultat observeras efter flera veckor med regelbunden användning av läkemedlet.

Indikationer och kontraindikationer

Medicinering kan användas för allastater, när det finns en minskning i utsöndringen av tårvätska. Det är lämpligt att använda medlen "DEFISLES" enligt läkarens recept. Instruktion för användning beskriver de viktigaste sjukdomarna där en specialist kan rekommendera att använda en medicinering. Detta inkluderar: keratopati, lagofthalmus, hornhinnosion, termiska och kemiska brännskador i hornhinnan. Som en substitutionsbehandling används ett läkemedel när lacrimalkörteln är bruten. Tilldelade droppar efter operationen (keratoplastik, keratoektomi).

droppar av deflisse instruktionsbok
Människor med ökad känslighet hos ögonen dra nytta av droppen "DEFISLES". Instruktionen beskriver rätt dosering. Före behandlingens början är det lämpligt att ha en doktors undersökning.

Läkemedlet är nästan ofarligt. Det kan användas i barndomen efter samråd med barnläkare. Ibland kan en allergisk reaktion på en av komponenterna i läkemedlet utvecklas. Det är inte önskvärt att använda ögondroppar i den akuta fasen av en termisk bränning.

Använd under graviditet

Data om möjligheten att använda ögondropparpå basis av hypromellos där. Tidigare registrerades inte några biverkningar på fostret. Men experter rekommenderar fortfarande att avstå från att använda drogen under graviditetens första trimester. Läkaren måste bedöma den möjliga risken. Läkemedlet är föreskrivet om den potentiella nyttan för moderen överstiger den troliga skadan för barnet.

deface ögon droppar instruktioner för användning
Under amning är det också värt att avstå frånanvändning av droppar "Defislez". Instruktioner för användning innehåller beredningens sammansättning. Experten hjälper till att välja ett säkrare verktyg med liknande komponenter.

Särskilda instruktioner

Experten kommer att berätta hur du använder den korrekt"DEFISLES" (ögondroppar). I bruksanvisningen beskrivs också de grundläggande nyanserna. Under behandlingen rekommenderas inte att använda mjuka ögonlinser. För tillfället kan verktyget bytas ut med glasögon. Du kan använda solida linser. I det här fallet måste de tas bort innan du använder droppar och installeras först efter 30 minuter.

defaced instruktion
Långtidsanvändning av läkemedlet "DEFISLES" rekommenderas inte. Om det inte finns någon märkbar effekt under tre veckors behandling, är det värt att söka efter en ögonläkare.

Förare ska vara försiktigaläkemedlet "Defislez". Instruktionen visar att omedelbart efter användning av läkemedlet kan man observera en låg klarhet i visuell perception. Som ett resultat är det svårt att arbeta med komplexa mekanismer eller driva ett fordon. Arbete som kräver god syn bör startas inte tidigare än 20 minuter efter att dropparna använts.

Droginteraktioner

Läkemedlet kan användas med någonpreparat som är avsedda för internt bruk. Det är förbjudet att använda läkemedlet tillsammans med ögondroppar som innehåller salter av tungmetaller. Försummelse av denna regel kan leda till utveckling av biverkningar, såsom bränning, synförlust, ökad rivning.

Dosering av läkemedlet

Det är nödvändigt att gräva i några droppar inconjunctival säck 2-8 gånger om dagen. Antalet användningar av läkemedlet bestäms av läkaren i enlighet med sjukdomsformen, såväl som de individuella egenskaperna hos patientens kropp. Överdosering är osannolikt. Men använd läkemedlet som ett medel för självbehandling är inte värt det.

droppar av en försvunnen instruktion
Omedelbart efter användning av läkemedleten lokal reaktion är möjlig, vilket manifesterar sig i form av limning av ögonlocken och minskad synlighetens klarhet. Detta fenomen är förknippat med en ökad viskositet av lösningen. Obehagliga känslor går igenom 20-30 minuter.

Förvaring och dosering från apotek

Läkemedlet ges utan recept. Utan att en läkare utses i apoteket kan du köpa en droppe "DEFISLES". Bruksanvisningen beskriver också de villkor under vilka läkemedlet ska lagras. Läkemedlet ska förvaras utom räckhåll för barn vid en temperatur som inte överstiger 25 grader Celsius.

Droppar kan inte frysas. Du behöver inte hålla medicinen i kylskåpet. Den öppna flaskan kan användas i högst ett år.

Än att ersätta?

Det händer ofta att rätt läkemedelFonder i apoteket är inte det. En specialist kommer alltid att kunna välja en kvalitetsanalog. Vad kan jag ersätta läkemedlet "DEFISLES"? Instruktioner för användning beskriver läkemedlets sammansättning. Baserat på dessa data kan en ersättare väljas. Kompositionen "Artificial tear" har en liknande komposition. Namnet talar för sig själv. Läkemedlet är ofta förskrivet i fall då utvecklingen av tårvätska av flera orsaker försämras.

"Artificial tear" betyderhar kontraindikationer. Det är inte önskvärt att använda droppar under graviditet och amning. I vissa fall kan överkänslighet mot komponenterna i läkemedlet utvecklas.

deface ögondroppar instruktion
"Gipromeloza-P" är en annan analog av läkemedlet"The Defisle." Drogen skiljer inte sig från kompositionen, de har liknande indikationer och kontraindikationer. Droppar av "Gipromeloza-P" kan användas i barndom efter samråd med barnläkaren. Men under graviditet och amning från användningen av droger är det bättre att vägra.

Expertrecensioner

Oftalmologer säger att dropparna "Defislez" ochäven analogerna i preparatet är utmärkta för behandling av torra ögon. Medicin hjälper till att återställa balans, främja läkning av hornhinnan med brännskador. I detta fall har läkemedlet "DEFISLES" ett lågt pris. För en flaska måste du betala endast 50 rubel. Läkemedlet finns i nästan alla apotek. I extrema fall kan du välja en analog.

</ p>
  • utvärdering: