SITE SEARCH

Grundläggande mänskliga antropometriska data

Antropometriska data är föremål förintresse för olika forskare. De började uppmärksamma dem nästan omedelbart efter utseendet av den mänskliga civilisationen. Samtidigt var de av stort intresse och fortsätter att representera inte bara vetenskapsmännen, utan också de vars kall är konst, särskilt för konstnärer.

Antropometrisk data

Hittills är termen"antropometrisk data" är allmänt känd som värdet av kroppens parametrar mätt under förhållandena för en persons relativa immobilitet. Det innebär att du kan kombinera alla statiska parametrar för hela organismen (höjd, vikt) och dess enskilda delar (huvudomkrets, armlängd, fotstorlek osv.). Antropometriska data är ganska stora. Faktum är att tack vare statistisk forskning var det möjligt att fastställa normerna för normen för personer i olika åldrar, kön och jämn race. Och avvikelsen från dem är i vissa fall bara en egenskap hos personen själv, men i andra kan den indikera allvarliga sjukdomar. Det är av den anledningen att antropometriska data är av stort intresse för sjukvårdspersonal.

Höjd och vikt

De viktigaste antropometriska data ärhöjd och vikt. De används oftast i modern medicin. Faktum är att på grundval av endast dessa två indikatorer är det ganska möjligt att beräkna om en person har övervikt eller till och med fetma. Dessa antropometriska data bestäms nästan varje gång patienten hänvisas till en polyklinisk och till ett sjukhus. Detta är mycket viktigt, eftersom detekteringen av en stor mängd kroppsvikter kan indikera att ämnesomsättningen störs i människokroppen.

Antropometrisk data för barn

Antropometrisk data för barn

Definitionen av individindikatorer hos småbarn. Faktum är att antropometriska data i det här fallet tillåter oss att fastställa hur väl barnens organism utvecklas. Naturligtvis finns det också ett primat i sådana indikatorer som höjd och vikt, men förutom dem finns det flera fler som har hög information för läkare. För barn av det första året av livet bland antropometriska data är en parameter som huvudomkretsen av särskilt värde. Med sin ökade hastighet är det ofta möjligt att bedöma hur barnets organism som helhet utvecklas.

Antropometrisk datatabell

Hur bestämmer du kursen?

Det är värt att notera att beräkningen av antropometriskManuell data är inte så enkelt. Hittills är det inte längre nödvändigt. Faktum är att det finns specialverktyg som snabbt hjälper till att beräkna antropometriska data. Bordet här är det enklaste och samtidigt det mest effektiva verktyget. Det ger en möjlighet om några sekunder att bestämma normen för en antropometrisk given. Naturligtvis måste en person känna till en viss indikator. Oftast handlar det om tillväxt eller ålder. Det beror på de parametrar som inte kan ändras på något sätt. Sådana tabeller finns på kontoret hos nästan alla barnläkare och terapeuter. De gör det möjligt för dessa specialister att inte slösa värdefull tid på komplexa beräkningar och omedelbart få omfattande information om gränserna för normen för en viss patient individuellt.

</ p>
  • utvärdering: