SITE SEARCH

Prisstrategier i marknadsföring

Prisstrategin är alternativförändringar i priset på varor i dynamiken, baserat på marknadsförhållandena och syftet med företaget. Prisstrategier i marknadsföring å ena sidan är förutsättningen för positionering av varorna och å andra sidan - det bildas under inverkan av vissa faktorer:

- Marknadsstruktur

- organisationens ställning på marknaden

- baserat på produktens livscykler

- Varornas unika egenskaper

- förhållandet mellan pris och kvalitet

- varornas konkurrenskraft

Dessa faktorer bestämmer bara gemensamma punkterprisbildning. I praktiken bildas prisstrategier i marknadsföring med hänsyn till företagets rykte, produktets popularitet och reklam. Strategin bestäms utifrån produktens livscykel. Under påverkan av denna faktor måste prisstrategin ändras. Vid introduktionen av produkten särskiljs olika typer av strategier.

Vid tillväxtsteget ökar konkurrensen. Detta beror på att företaget börjar kämpa mot spelare som tidigare var närvarande på marknaden. Under detta försöker företaget bilda ytterligare försäljningskanaler, inklusive organisationen av sina egna kanaler. Samtidigt ändras inte priserna. Företaget stärker sitt inflytande på försäljningsutvecklingen, för vilken: det försöker förbättra produkten, produkterna modifieras till nya marknader och reklampåverkan intensifieras för att provocera ett repetitionsinköp. Vid förfallodagen stabiliseras försäljningen av varor, det finns stabila köpare av varorna. Vid mättnadsstadiet med produkten stabiliseras försäljningen och stöds av upprepade inköp.

Viktigt är att söka efter segment,som ännu inte är inblandade i inköp, nya köpare, alternativ för tillämpning av varorna av hållbara köpare. För att förhindra försäljningsfallet, vidtas åtgärder för att öka försäljningen. Förbättrar kvaliteten på varorna, den ändras. I vissa situationer är det möjligt att sänka priset för att göra produkten mer tillgänglig för kunderna.

Prissättningsstrategier i marknadsföring används beroende på varornas egenskaper. De beror på prisnivån för en ny produkt eller för en produkt som redan finns på marknaden.

Prissättningsstrategier i marknadsföring påverkar valet av segment beroende på den strategi som företaget valt. Det finns tre huvudtyper av marknadsföringsstrategier:

- Strategi för odefinierad (massa) marknadsföring

- Strategin för koncentrerad marknadsföring

- Strategin för differentierad marknadsföring.

Den första, strategin om odefinieradmarknadsföring, används av stora företag som har betydande rörelsekapital. Det kommer endast att vara effektivt om stora volymer tas emot. I enlighet med denna strategi presenteras en typ av produkt för hela marknaden. Och uppgiften med marknadsaktiviteter är att säkerställa dess attraktivitet i de flesta marknadssegment.

Strategin för koncentrerad marknadsföring är effektiv med begränsade resurser. Målet med denna strategi är att koncentrera resurser och marknadsföringsinsatser på marknadens målgrupp.

Med hjälp av denna strategi kan du få fördelar i ett smalt segment på grund av produktens höga individualitet och tillfredsställelse för konsumenternas behov.

Strategin för differentierad marknadsföringär en kompromiss mellan ovanstående tillvägagångssätt. Med hjälp av denna strategi kan du rikta in flera målsegment, men för varje behöver du utveckla en separat marknadsplan. Ofta används denna strategi av de organisationer som har börjat med de andra strategierna ovan, eftersom det, om det är ordentligt organiserat, visar positiva resultat.

</ p>
  • utvärdering: