SITE SEARCH

Vad är utdelningar?

Utdelningar är en del av vinstenaktieägare, som betalas till dem enligt beslut av bolagsstämman för de emitterade aktierna. Det kan också sägas att utdelningen är en viss inkomst från aktieägaren som överförs av bolagsstämman i enlighet med det fastställda förfarandet.

Resultatet av bolagsstämman, som betaladesavdrag för obligatoriska fonder och skatter till staten, används i flera riktningar - att betala utdelning och utöka aktiebolagets verksamhet. Utbetalningsbeloppet för utdelning bestäms utifrån resultaten från aktiebolagets arbete. På ett annat sätt kan man säga att storleken på utdelningen beror på storleken på vinsten som passerade utdelningspolitiken. Första halvåret av utdelningsvinsten belastas resultatet för bolaget och den andra delen av vinsten går till aktiebolagets behov. När aktiebolaget utvecklas aktivt kommer utdelningens vinst inte att vara mycket bra.

Bolagsstämman fastställer det faktum, vilka utdelningar och hur mycket kommer att betalas ut till aktieägarna. Men utdelning, det vill säga deras storlek, kan inte ökas av aktieägarna själva.

Det kan också sägas att utdelningarna är nettovinst, som kommer till en aktie från aktiebolaget för att avsluta det aktuella året. Distribuerade utdelningar mellan aktieägarna själva i enlighet med typ och kategori av aktier. Vinsten kan bestämmas både i pengasymbolen och i procent, men utdelningarna kan inte vara en stor storlek, vilket rekommenderas av styrelsen.

Utdelningar som betalas av aktiebolagetsamhället kan klassificeras enligt flera egenskaper - på föredragna och vanliga aktier. Vanliga aktier utför i sin tur följande funktioner:

  1. Intyg om deltagande i aktiebolaget och beviljande av rösträtt
  2. Tillstånd till rätten att få utdelningar själva, liksom vissa av bolagets egendom, om aktiebolaget är likviderat.

Föredragna aktier ger följande fördelar:

  1. Deras ägare mottar AO-intäkter först;
  2. Om SA kommer att likvideras är aktieägare rätt att få en del av egendom JSC enligt den andel som uttrycks värdet av aktier.

Utdelningar uppkommer och betalas ocksåde aktier som är direkt i aktieägarnas händer och dessutom fullt ut betalas för dem. Utbetalningsbeloppet för utdelningar kan vara helt eller delvis. Till exempel betalas gasprom utdelningar i enlighet med utdelningspolicyn, och deras storlek är cirka 25% av Gazproms totala vinst. Mycket tidigare var storleken på ett sådant koncept som betalning av utdelningar cirka 17,5%.

Utdelningar uppkommer inte för de aktier som:

  1. Ej utfärdad eller inte publicerad
  2. Förvärvad, men placerad i balansräkningen i aktiebolaget genom resultatet av styrelsens beslut
  3. Egna aktier, men enligt styrelsens beslut i bolagets balansräkning
  4. Aktier, som kom till aktiebolagets förfogande på grund av bristande efterlevnad av köparen av aktier.

Utdelningar betalas kontant,annan egendom, egna aktier eller dotterbolag. Tidsfristen för utdelning utgår i bolagsstämmans stadga. Aktiebolaget är föremål för beskattning, med utbetalning av utdelningar gör AO direkt källskatt. Mottagarna av utdelningar kan vara både aktieägare och nominella innehavare av aktier, vilka är införda i aktiebolagets register i en viss etablerad ordning. Om en nominell aktieägare är noterad i registret är han ansvarig för de utdelningar som anges.

</ p>
  • utvärdering: