SITE SEARCH

Molybdenfetter: egenskaper, tillämpning, recensioner

Molybdenfetter anses vara mestpopulära element som används i de olika mekanismer och platser. På grund av de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos molybdendisulfid de skyddar delar från överdrivet slitage, för tidigt åldrande och metallutmattning och skydda friktionsytorna med starka termiska och mekaniska belastningar.

En komponent extraheras i form av malm med en föreningsvavel. I framtiden rengörs den, som ett resultat av vilket den omvandlas till mörka kristaller, som, i samverkan med metallen, lämnar ett spår av en grå nyans med en grön nyans. Smörjmedel baserade på molybdendisulfid är kända för deras vidhäftning mot mekaniska metallytor. I enkla termer skyddas ytan med friktion och direkt mekanisk verkan av ett mikroskopiskt smörjmedel, vilket i sin tur skyddar delen från bildandet av fysisk skada och hjälper även till att minska temperaturen i friktionsområdet.

Särskilda funktioner

Smörjning på molybdenbasis har flera fördelar gentemot andra typer.

molybdenfetter
De främsta fördelarna är stabilaarbeta under extrema extrema belastningar. Det förlorar inte dess egenskaper med en kritisk minskning och temperaturökning, har en anti-korrosionsegenskap, hjälper till att förhindra slitage och mekanisk skada. Oavsett aggressiva förhållanden, ger maskinen ett långt smörjningsmoment. Molybdenfetter, till skillnad från grafitmaterial, har signifikant högre antifriktionsegenskaper, har en större reducerande förmåga. De kan framställas i form av aerosoler, fetter och oljor. De används i olika verkstadsindustrier. Namnlösa: I autoindustrin, maskinverktygskonstruktion, för att förlänga livet för komplexa industrimaskiner.

Materialåtgärd

På grund av sin molekylära struktur, molybdensmörjmedel utför perfekt skyddsfunktioner, samtidigt som de inte stör huvudfettets funktion. Molybdendisulfid innefattar en molybdenatom och ett par svavelatomer, vars växelverkan med metallytan fixerar säkert disulfiden till ytorna. Den karakteristiska effekten av molybden är bildningen av ett visköst lager smörjmedel, vars tjocklek är lika med 5 mikron, vilket i sin tur motsvarar ett och ett halvt tusen antifriktionsbeläggningar. Vid tidpunkten för metallfriktion rör sig partiklarna av materialet direkt mellan sig och förhindrar därigenom direkt kontakt av ytornas ytor och följaktligen minskar slitage och överhettning.

Plastmaterial baserade på molybden

De bästa egenskaperna hos molybdenagera i kombination med andra komponenter. Litiummolybdenfett har till exempel förbättrade skyddsegenskaper och kan dessutom skydda mekanismens delar från belastningsbelastningar. Användningen av dessa typer av smörjmedel ökar kraften på delarnas ytor kraftigt.

smörjmedel molybden applicering
De används i stor utsträckning vid bearbetning av lager, växelmekanismer, för att säkerställa smörjning av olika typer av redskap.

Smörjmedel för gasventiler

Gasventilen är konstruerad förjustering av bränsleblandningstillförseln till motorcylindrarna genom att byta passagerarens tvärsnitt. Vid öppningen av spjället är trycket i inloppssystemet lika med atmosfärstrycket, men när spjället är stängt reduceras trycket tills utmatningen bildas. En gaspistol ligger mellan sugröret och luftfiltret.

Vid drift är spjället täppt och avlagringar från bränsleformens förbränningsprodukter på den.

molybdenfett för gaspump
Dessutom får denna regleringsmekanismmekanisk skada under långvarig drift. Den så kallade ventilens axiella spel underlättar bildandet av små spår i passagen, vilket resulterar i en smidigare bränsleblandning. Därefter ändras motorens stabila drift, särskilt vid tomgång. För att öka slitstyrkan hos denna mekanism och minska graden av skada används molybdenfett för gasventilen.

En av dessa typer av produkter kan klassificeras som Molykote varumärkesprodukter. Detta antifriktionsmaterial appliceras på flikens yta med hjälp av speciell teknisk verksamhet.

Den positiva sidan av ansökan

Fördelar med smörjning: minska friktionen mellan de kontaktande delarna, är tätheten ökas, spjället förhindras mellanlägg, en jämn rörelse hos spjällmekanismen, obepechivaetsya korrosionsskydd.

molybdenfett för lager
Dessutom molybden smörjmedel för gasenunder lång tid behåller sina positiva egenskaper och är resistenta mot olika aggressiva miljöer. Bilister noterar att användningen av denna komposition har en gynnsam effekt på gasdriftens funktion och förlänger gasens livslängd avsevärt.

Grease Hi-Gear HG5531-312

Används som en metod för behandling av en mängd olikamekanismer som utsätts för höga temperaturer och chockbelastningar. Läkemedlets sammansättning innefattar finfördelad molybden och komponenter med högt motståndstryck mot höga temperaturer och tryck. Maxtryckströskeln är 7000 atmosfärer, och tröskelvärdet för maximaltemperatur är +250 grader.

Sulphidmolybdenfett av detta märke har ett ganska brett användningsområde:

  • Kedjor och asterisker.
  • Led och mekanismer.
  • Gear mekanismer av öppna och stängda typer.
  • Remskivor och kablar.
  • Axlar.
  • Vanliga och rullande lager.
  • Lås och lås.
  • Kopplingsanordningar.

Fett har ett högt motstånd mot aggressivavillkor. Fungerar bra i hög luftfuktighet, motståndskraftigt mot direkt vatten. Skyddar ytan från bildandet av oxider och rost. Det är motståndskraftigt mot syror och salter. Parallellt används den som ett molybdenfett för TPA i en aerosol, eftersom det inte skadar strukturen hos plast- och gummiprodukter.

Metod för applicering

I bruk är läkemedlet ganska enkelt -det är nog att läsa instruktionerna och börja behandla den här eller den där detaljerna. Ursprungligen bör burken skakas. Applicera sedan smörjmedel i partiet och låt det torka lite ut.

molybdenfett för TPA i aerosol
Då kan mekanismen eller ett separat element varainkludera i arbetet. Enligt recensioner, är det inte rekommenderat att smörja ett stort antal noder ämne, eftersom vid upphettning det orasshiryaetsya och kan tränga igenom tätningarna på utsidan.

Fett MolyWay Li 732 för lager

Denna produkt är konstruerad för smörjninglager av glidande och rullande, och även användas i tung industriell gren. Kompositionen innefattar molybdendisulfid. Molybdenfett för lager är tillverkat av högviskosoljor och litiumtvål. Dessutom har det tillsatser som hjälper till att förhindra bildning av korrosion och oxider, ökat slitage och vidhäftning. På grund av 3% molybdenhalten i beredningen har den skyddande skyddsegenskaper.

Molybdenfett: applicering

Med tanke på de många recensionerna kan honApplicera inte bara på lager, utan även på andra bilmonteringar. Så kan den användas som smörjmedel för CV-lederna. Den används som ett alternativ till grafit. Tillräckligt bra visade sig när den användes som huvudsmörjmedel för axlarna på hjulnaven, spetsarna och stavarna, kullager. Det kan också användas för att smörja dörr gångjärn och lås.

disulfidmolybdenfett
Temperaturgränsen för appliceringen är från minus fyrtio till plus ett hundra och tjugo grader.

Användningen av denna produkt förlänger väsentligt livslängden hos mekanismerna för fordon och industriell utrustning, och bidrar också till den normala överlappningen av nya delar.

Fördelar med MolyWay

Hög motståndskraft mot oxidation och mekaniskutmärkt korrosionsbeständighet, förmåga att motstå betydande kraft- och chockbelastningar, god vidhäftning minskar sannolikheten för frekvent applicering av smörjmedel.

Om man tittar på en mängd olika smörjmedel med användning av molybdendisulfid är det svårt att ta reda på vilken som ska väljas. Därför är det nödvändigt att först bestämma i vilket syfte det är nödvändigt.

molybdenbaserat smörjmedel
Det finns flera typer av detta läkemedel,som endast är avsedd för en specifik användning, liksom universella smörjmedel. Dessutom bör uppmärksamhet göras på utloppets form, eftersom många delar som behöver bearbetas kan vara på svårtillgängliga platser, så smörjningsprocessen bör inte vara för tung. Det rekommenderas inte att köpa produkter av tveksamt ursprung, eftersom det kan leda till dyra reparationer.

Så vi fick reda på vad molybdenfetter är.

</ p>
  • utvärdering: